Kalender

31. januar

Frist for innlevering av aksjonærregisteroppgaven

Påse at alle kapitalendringer og aksjeoverdragelser er meldt til regnskapsfører.

30. juni

Siste frist for ordinær generalforsamling

Husk at det også skal avholdes minimum tre styremøter hvert år i alle aksjeselskap, og at det skal skrives protokoll fra disse styremøtene.

31. august

Siste frist for innsending av årsregnskap til Brønnøysund

Bøhn Regnskap AS Autorisert Regnskapsførerselskap > br@bohn-regnskap.no > Telefon 52 84 44 44
Karmøy: Rådhusvegen 11-13, Pb. 94, 4296 Åkrehamn     Haugesund: Norevegen 4, 5542 Karmsund

Design: GINUNGAGAP / Web: Appex