Kalender

juni 2010

10. juni

Innsending av omsetningsoppgave, betaling av merverdiavgift (2.termin)

Bilagene leveres til Bøhn Regnskap AS i god tid før fristen, jfr. oppdragsavtalen.

30. juni

Siste frist for ordinær generalforsamling

Husk at det også skal avholdes minimum tre styremøter hvert år i alle aksjeselskap, og at det skal skrives protokoll fra disse styremøtene.

Bøhn Regnskap AS Autorisert Regnskapsførerselskap > br@bohn-regnskap.no > Telefon 52 84 44 44
Karmøy: Rådhusvegen 11-13, Pb. 94, 4296 Åkrehamn     Haugesund: Norevegen 4, 5542 Karmsund

Design: GINUNGAGAP / Web: Appex