Kalender

mars 2010

10. mars

Innsending av omsetningsoppgave, betaling av merverdiavgift (årstermin)

Bilagene leveres til Bøhn Regnskap AS i god tid før fristen, jfr. oppdragsavtalen.

15. mars

Forskuddstrekk og Arbeidsgiveravgift 1.termin – Betalingsfrist 15/03

Frist for innbetaling av trukket skatt og beregnet arbeidsgiveravgift for lønn 1.termin (januar-februar)

15. mars

Betaling av forskuddskatt personlig skatteyter (1.termin)

Bøhn Regnskap AS Autorisert Regnskapsførerselskap > br@bohn-regnskap.no > Telefon 52 84 44 44
Karmøy: Rådhusvegen 11-13, Pb. 94, 4296 Åkrehamn     Haugesund: Norevegen 4, 5542 Karmsund

Design: GINUNGAGAP / Web: Appex